1. Chuyên các dự án web và mobile

  • Các dự án web :TMĐT, CMS, HTML5, Web App , Web Service, v.v..
  • Các ứng dụng trên mobile: Android, IOS, Windows Phone, Hybird, React Native, Phone Gap, Xamarin, v.v..
mobile[1]

2. Bất cứ công nghệ nào mà bạn muốn

  • Ngôn ngữ đa dạng: Php, .Net, Java, Python,v.v..
  • Framework mạnh mẽ : WordPress, DotNetNuke, Spring, Djangle, Flask,v.v..
house_framework

3. Kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển

  • Khách hàng theo dõi quá trình phát triển dự án: Trello
  • Kiếm soát chất lượng bằng test case, test tool: W3validate, ISO, autoTest,v.v..
tms_world_small2

4. Điều chỉnh và trả tiền theo tiến độ

  • Sử dụng quy trình phát triển Agile cực kỳ linh hoạt
  • Tương tác liên tục để đảm bảo sản phẩm đi đúng hướng
agile

[contact-form-7 404 "Not Found"]