Lắng nghe yêu cầu

 • Lắng nghe chi tiết các yêu cầu và mong muốn từ khách hàng
 • Hỏi tất cả các vấn đề liên quan mà khách hàng chưa nắm
 • Ghi chép đầy đủ
3d bussines white and red humans make a handshake

Phân tích & tìm giải pháp

 • SamSet thảo luận, phân tích các yêu cầu
 • Tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề của khách hàng
 • Lên dự toán chi phí
belbin-team-coaching

Trình bày và thảo luận

 • Trình bày giải pháp với khách hàng
 • Cùng thảo luận để tìm giải pháp phù hợp nhất
 • Đi đến thống nhất giải pháp cuối cùng
14815267-3d-people-man-person-presents-financial-chart-

Dựng và thiết kế

 • Thống nhất mockup của ứng dụng
 • Thống nhất thiết kế của ứng dụng
17100054-3d-people-man-person-with-paintbrush-painter

Phát triển hệ thống

 • Phát triển hệ thống APIs
 • Phát triển các phase của App
 • Phát triển hệ thống Portal báo cáo
 • Tất cả áp dụng Agile
d-man-standing-software-development-chart-illustration-circular-arrow-flow-concept-human-person-character-white-50157780

Thử nghiệm và điều chỉnh

 • Release từng phiên bản
 • Cùng khách hàng test, trải nghiệm và điều chỉnh
 • Mục tiêu là có được sản phẩm hoàn thiện chứ không phải hoàn thành hợp đồng
626490d6af0f8ce5a2e79f193732a2f7--marketing-books-white-people

Bàn giao và hổ trợ

 • Bàn giao sản phẩm và hệ thống quản trị
 • Hổ trợ bảo trì và tư vấn phát triển
 • Sấm Sét sẽ luôn đồng hành cùng ứng dụng phát triển
d-happy-winner-racer-man-near-finish-line-illustration-crossing-ribbon-concept-race-sport-competition-winning-rendering-57785426

Tên của bạn (*)

Email của bạn (*)

Số điện thoại của bạn (*)

Nội dung tin nhắn

(*): Không được để trống

banner-faq-support-sidebar